Menu
Login

Kõrvaltoime teatise vorm

GSK-l on kohustus koguda teavet oma toodetega seotud kõrvaltoimete kohta, selleks palume järgmisi andmeid.

Andmed ravimi kasutaja kohta, kellel kõrvaltoime tekkis


Teatise esitaja kontaktandmed
 

GSK registreerib ja säilitab teated kõrvaltoimete kohta vastavalt GSK sisenõuetele ning Eesti seadusandlusele. Kõiki isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena vastavalt käesoleva lehekülje Tingimustele. Teated kõrvaltoimete kohta edastatakse Ravimiametile.

Täname!